Lithuanian callendar of events. Create Yours account - add events, make Yours oun callendar, adds events to watch list, make notes, check registration dates and help Your bussiness to grow. Follow our Facebook accounts and get life information.
For orgasits putting event to callendar - total free.

"Gyvosios Archeologijos Dienos Kernavėje" 2019

Kernavė, Lietuva, Kernavė

05.07.2019 - 07.07.2019

08:00 - 23:00


Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius informuoja, kad nuo 2019 metų kovo 14 dienos iki gegužės 24 dienos yra priimami prašymai dėl prekybos Kernavėje 2019 m. liepos 5-6-7 d. (penktadienį–šeštadienį-sekmadienį) 11-19 val. vyksiančio tarptautinio eksperimentinio archeologijos festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ metu.

Kulinarinio paveldo gaminių, tautodailės gaminių ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjai turi užpildyti skirtingas prašymų formas:

Informacija norintiems prekiauti kulinarinio paveldo gaminiais:

 1. Nustatytos formos prašymą;
 2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo patvirtintą kopiją;
 3. Įmonės registracijos arba verslo patvirtintą liudijimo kopiją;
 4. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (51 Eur).

Informacija norintiems prekiauti, tautodailės gaminiais:

1.Nustatytos formos prašymą;

2.Įmonės registracijos arba verslo liudijimo patvirtintą kopiją;

3.Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (51 Eur).

Informacija norintiems teikti viešojo maitinimo paslaugas:

 1. Nustatytos formos prašymą;
 2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo patvirtintą kopiją;
 3. Įmonės registracijos arba verslo patvirtintą liudijimo kopiją;
 4. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (390 Eur).

Užpildytas ir pasirašytas prašymas bei reikalaujamų dokumentų kopijos iki gegužės 24 dienos pateikiamos Širvintų rajono savivaldybės administracijai:

paštu (Vilniaus g. 61, Širvintos),

elektroniniu paštu: [email protected] (dokumentai turi būti nuskanuoti ir pasirašyti),

elektroniniu būdu, naudojantis Elektroninių valdžios vartų portalu: https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/24423

arba pristatant į Širvintų rajono savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos).

Vietinę rinkliavą už prekybą Kernavėje vyksiančių švenčių metu reikės sumokėti, kai bus paskelbti prekiautojų sąrašai.

ASMENYS, PATEIKĘ PRAŠYMUS PREKIAUTI, ATSKIRAI INFORMUOJAMI, AR ĮTRAUKTI Į SĄRAŠUS, NEBUS. VISA INFORMACIJA APIE PREKYBĄ IR PREKYBININKŲ SĄRAŠAI IKI 2019 METŲ GEGUŽĖS 31 DIENOS BUS PASKELBTI INTERNETO SVETAINĖJE WWW.SIRVINTOS.LT.

Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija sudarys prekiautojų sąrašus, kurie bus paskelbti Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d., o sumokėti už prekybą ar paslaugų teikimą ir pateikti kvitus Širvintų rajono savivaldybės administracijai prekiautojai turi ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 7 d.

paštu (Vilniaus g. 61, Širvintos),

elektroniniu paštu: [email protected]

arba pristatant į Širvintų rajono savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos)

Asmenys, laiku nesumokėję už prekybos vietą, iš prekybos sąrašų bus išbraukti.

Informuojame, kad visi, prekiaujantys šventėje, privalo būti susipažinę su Prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-163 ir privalo jų laikytis.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ DYDŽIAI:

 1. Vienkartinė rinkliava už prekybą tautodailės gaminiais festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ metu – 51 Eur (3 prekybos dienos)
 2. Vienkartinė rinkliava už prekybą kulinarinio paveldo produktais ir kitais maisto produktais festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ metu – 51 Eur (3 prekybos dienos)
 3. Vienkartinė rinkliava už prekybą maisto produktais ir maitinimo paslaugų teikimą festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ metu – 390 Eur (3 prekybos dienos)

Gavėjas

Širvintų rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188722373

Gavėjo bankas

Luminor bankas

Banko kodas

40100

Sąskaitos Nr.

LT024010042000324840

Mokesčio pavadinimas

Vietinė rinkliava už prekybos vietą

(būtina nurodyti šventės pavadinimą, prekybos vietos numerį ir už kokį asmenį mokama vietinė rinkliava)

Už 3 prekybos dienas:

51 Eur (tautodailės gaminių pardavimas)

51 Eur (kulinarinio paveldo gaminių pardavimas)

390 Eur (viešojo maitinimo paslaugų teikimas)

DĖL VIENKARTINĖS ALKOHOLIO LICENCIJOS IŠDAVIMO:

Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius primena, kad prekybininkai, norintys prekiauti alkoholiniais gėrimais švenčių metu, turi įsigyti vienkartinę alkoholio licenciją.

Norintys įsigyti vienkartinę licenciją, suteikiančią teisę pardavinėti alkoholinius gėrimus švenčių metu, iki 2019 m. birželio 3 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijai paštu (Vilniaus g. 61, Širvintos), elektroniniu paštu: [email protected](dokumentai turi būti nuskanuoti ir pasirašyti) arba pristatant į Širvintų rajono savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos) ir pateikti šiuos dokumentus:

 1. Nustatytos formos paraišką (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
 2. Licencijos kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 3. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);

4.Registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);

5.Nustatytos rinkliavos sumokėjimo kvitą.

Gavėjas

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo bankas

AB bankas „Swedbank"

Banko kodas

73000

Sąskaitos Nr.

LT24 7300 0101 1239 4300

Mokesčio pavadinimas

Valstybės rinkliava už vienkartinės licencijos išdavimą

Įmokos kodas

Įmokos kodas – 52389,

suma – 17 EUR


SVARBU!!!

DĖL PREKYBOS LAIKO

Festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ prekybos mugė prasidės 11.00 val. Prekybininkus kviečiame rinktis nuo 7.00 val. iki 9.00 val.

10.00 val. prekybos vieta turi būti įrengta ir patraukti automobiliai.

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS

Informuojame, kad seniūnija neaprūpins elektros energija, todėl prekybininkai, naudojantys elektros energiją, privalo turėti elektros tiekimo įrangą – generatorių.

DĖL APSAUGANČIOS DANGOS

Po prekystaliais ir kita prekybos įranga privaloma naudoti veją apsaugančią dangą (jei prekybos vieta yra ant žalios vejos).

Prekybos vieta, kurioje prekiaujama alkoholiniais gėrimais, privalo būti aptverta.

Už prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius gali panaikinti leidimą prekiauti, jei gauna kontroliuojančių institucijų raštiškus pranešimus apie nustatytus šių taisyklių pažeidimus.

Atsakingi asmenys:

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistė Dovilė Romaškienė, tel. 8 612 23794

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Jūratė Meškutavičienė, tel. 8 616 26 846.

Fair photos from last year

"Gyvosios Archeologijos Dienos Kernavėje" 2018 (2018)

Registration Dates

14.03.2019 - 24.05.2019

Company Information:

15.1 Company Širvintų rajono savivaldybės administracija