Lithuanian callendar of events. Create Yours account - add events, make Yours oun callendar, adds events to watch list, make notes, check registration dates and help Your bussiness to grow. Follow our Facebook accounts and get life information.
For orgasits putting event to callendar - total free.

Didžioji Kalėdinė Kauno Mugė

Žalgirio arena, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas, Lithuania, Kaunas

12.12.2020 - 13.12.2020

10:00 - 15:00


Didžioji kalėdinė Kauno mugė - koncentruotas kalėdinės tematikos renginys, siūlysiantis plačiausią pasiruošimo asortimentą didžiosioms metų šventėms vienoje vietoje po vienu stogu.

Iš visos Lietuvos atvykusių prekybininkų drabužių, tekstilės gaminiai, dovanų ir idėjų šventinės aplinkos puoselėjimui pasiūla - kategoriškai suskirstytos zonos padės rasti kiekvienam lankytojui aktualias prekes.

Renginys vyks Kauno ,,Žalgirio" arenos 0 ir I aukšto foje.

Trader Information

Dalyvavimo sąlygos

RENGINIO DATA:

2020 m. gruodžio 12-13 d.

DARBO LAIKAS:

gruodžio 12 d. 10 - 15 val.

gruodžio 13 d. 10 - 15 val.

VIETA:

,,Žalgirio" arena, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas

SVARBU!

DAIKTŲ ATSIVEŽIMO LAIKAS:

Daiktus atsivežti ir pradėti ruoštis Dalyvis gali 12 12 d. nuo 8.00 iki 10.00 val. bei 12 13 d. nuo 8.00 iki 10.00 val.

DAIKTŲ IŠSINEŠIMO LAIKAS:

Daiktų susirinkimo ir išsivežimo laikas: 12 12 d. 15.00 - 15.45 val. bei 12 13 d. 15.00 - 15.45 val.

BŪTINA pilnai atlaisvinti savo prekybinę vietą iki 15.45 val. ir gruodžio 12 d., ir gruodžio 13 d.

Prekybinės įrangos palikti per naktį negalima.

BENDRA RENGINIO IR PASIRUOŠIMO INFORMACIJA:

Didžioji kalėdinė Kauno mugė vyks ,,Žalgirio" arenos foje: 0 ir 1 aukšte.

Pagrindinis įėjimas lankytojams vyks pro pagrindines ,,Žalgirio" arenos duris, vedančias į 1 aukštą. Šis įėjimas pažymėtas žemėlapyje.

Nusileidimas renginio lankytojams iš 1 į 0 aukštą vyks laiptais, pažymėtais žemėlapyje.

Pasikrovimas dalyviams, prekiaujantiems 0 aukšte vyks per du įėjimus, pažymėtus nr. 1 ir nr. 2. Pasikrovimo vieta nr. 1 yra labai siaura, todėl patariama daiktus atsivežti pro pasikrovimo vietą nr. 2.

Pasikrovimas dalyviams, prekiaujantiems 1 aukšte vyks per vieną įėjimą, esantį netoli pagrindinių ,,Žalgirio" arenos durų. Pasikrovimo vieta pažymėta nr. 3.

DALYVAVIMAS:

Bus priimami tik estetiškai atrodantys ir aukštos kokybės gaminiais prekiaujantys Dalyviai.

* Patvirtinami tik atrinkti Dalyviai, užsiregistravę į jų asortimentą atitinkančias kategorijas (kategorijos nurodytos Festivus.lt žemėlapyje).

Organizatorius atrenka Dalyvius pagal jų parduodamų produktų kokybę ir originalumą.

DRAUDŽIAMA PREKIAUTI:

Maisto produktais, gėrimais.

REGISTRACIJOS TVARKA IR APMOKĖJIMAS:

Registracija yra automatinė. Registracija vykdoma naudojantis registracijos forma festivus.lt svetainėje.

Gavus Dalyvio registracijos formą ir ją patvirtinus, yra išrašoma išankstinio apmokėjimo sąskaita. Sąskaitos išrašymas gali užtrukti iki 3 darbo dienų.

Neapmokėjus išanktinės sąskaitos per 3 darbo dienas ir nesulaukus iš Dalyvio jokio pranešimo, registracija gali būti panaikinta be įspėjimo.

Apmokėjus sąskaitą laiku, bus išsiųstas patvirtinimas el. paštu. Šis patvirtinimas rodo, kad Dalyvis sėkmingai užsiregistravo savo pasirinktoje vietoje.

SĄSKAITOS FAKTŪROS:

Sąskaitos faktūros yra išrašomos renginio data ir įteikiamos renginio metu.

DALYVAVIMO KAINA:

Visos ekspozicijos vietų kainos ir dydžiai yra nurodyti interaktyviame žemėlapyje, kurį rasite Festivus.lt puslapyje, prie renginio paspaudus ,,Registracija".

DALYVIO EKSPOZICIJOS VIETA IR JOS ĮSIRENGIMAS:

Dalyvio ekspozicijos vieta yra be sienelių ir prekybinės įrangos. Organizatorius jokios prekybinės įrangos (stalai, kėdės ir kt.) nesuteikia.

Dalyvis ekspozicijos vietą pasirenka registracijos metu, naudodamasis registracijos formoje nuoroda „Rinktis vietą žemėlapyje“.

Dalyvio asmens duomenys, t. y. Dalyvio ekspozicijos vietos numeris, vardas, pavardė, skelbiami Organizatoriaus interneto svetainėje https://festivus.lt esančiame interaktyviame žemėlapyje.

Mugės organizatorius pasilieka teisę keisti dalyvio vietą dėl iškilusių nenumatytų sąlygų.

Dalyvio pasirinkta vieta yra preliminari ir esant nenumatytoms aplinkybėms gali būti Organizatoriaus pakeista į kitą tokio pačio dydžio vietą.

Dalyvio stendo konstrukcija ir daiktai neturi trukdyti greta esantiems Dalyviams ir negali viršyti registracijos formoje nurodyto ploto ribų.

Renginio metu Dalyvis turi teisę teikti paslaugas, reklamuotis arba atlikti prekybą tik paskirtame plote. Norint vykdyti veiklą už šio ploto ribų, būtina iš anksto susisiekti su Organizatoriumi.

ATSISAKYMAS DALYVAUTI:

Dalyviui raštu atsisakius dalyvauti renginyje, likus ne mažiau kaip 21 d. iki renginio, grąžinama iki 80% sumokėtų mokesčių. Likus mažiau kaip 20 d. (imtinai) Dalyvio mokestis negrąžinamas.

Prašymas grąžinti registracijos mokestį čia.

Parduoti vietą trečiajam asmeniui galima tik gavus Organizatoriaus sutikimą.

ŽALOS ATLYGINIMAS:

Dalyvis įsipareigoja atlyginti Organizatoriui ir/ar tretiesiems asmenims bet kokią žalą, kuri būtų padaryta pasirengimo renginiui metu, renginio metu, ar demontuojant ekspoziciją dėl Dalyvio ar su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo.

APSAUGA:

Dalyvis pats atsako už savo daiktus jų atvežimo, išvežimo metu, jų apsaugą prieš renginį, renginio darbo metu ir renginiui pasibaigus.

BENDROSIOS SĄLYGOS:

Po renginio būtina palikti prekybinę vietą švarią ir tvarkingą, šiukšles išmesti į šiukšliadėžes. Kitu atveju numatoma bauda iki 30€.

Organizatorius pasilieka teisę keisti dalyvio ekspozicijos vietą, renginio vietą ir laiką prieš tai informavus Dalyvį.

Organizatorius neprisiima atsakomybės dėl teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų dėl patentų, firmos, prekių ženklų ar kitokių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, susijusios su Dalyvio eksponuojamomis prekėmis ar paslaugomis.

Dalyvis Organizatoriui pateikia Dalyvio daiktų nuotraukas, kurios priklauso Dalyviui, ar kurių publikacijai Dalyvis turi autoriaus ar autoriaus atstovo sutikimą. Dalyvis informuojamas, kad Dalyvio daiktų nuotraukos gali būti naudojamos Organizatoriaus reklamose, kuriose pateikiama informacija apie organizuojamus renginius.

Už viešosios tvarkos pažeidimus ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilakymą Dalyvis atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS:

Šios Dalyvavimo renginyje sąlygos ir Dalyvio Organizatoriui pateikta paraiška yra dvišalis Organizatoriaus ir Dalyvio susitarimas su visomis juridinėmis pasekmėmis.

Dalyvis, paspaudęs „Registruotis”, patvirtina savo įsipareigojimą laikytis šių Dalyvavimo sąlygų.

Dalyvis, sutikęs su šiomis sąlygomis, patvirtina savo įsipareigojimą jų laikytis.

Nenugalima jėga (force majeure)

Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

Jei neradote atsakymų į jums kilusius klausimus šiose sąlygose, prašome susisiekti su Organizatoriumi nurodytais kontaktais.

Registration Dates

27.01.2020 - 10.12.2020

Company Information:

15.1 Company UAB FESTIVUS
Phone +370 670 42441
Company Website festivus.lt

Contact Person:

Name Festivus
Phone +370 670 42441
Email [email protected]