Latvian callendar of events. Create Yours account - add events, make Yours oun callendar, adds events to watch list, make notes, check registration dates and help Your bussiness to grow. Follow our Facebook accounts and get life information. For orgasits putting event to callendar - total free.

Daugavpils Ziemassvētku Tirdziņš

Daugavpils Olimpiskais centrs, Stadiona Iela 1, Daugavpils, Latvia, Daugavpils

30.11.2019 - 01.12.2019

10:00 - 16:00


Trader Information

DALĪŠANAS NOSACĪJUMI (LV)

DALĪŠANAS NOSACĪJUMI (LV)

PASĀKUMA DATUMS:

2019 g. 30 novembri 10.00 - 18.00

2019 01 12 novemri 10.00 - 16.00

DARBALAIKS:

plkst. 10.00–17.00.

VIETA:

Liepājas Olimpiskais centrs, Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401

MANTU ATVEŠANAS LAIKS:

Mantas atvest un sagatavoties Dalībnieks var 24. novembri plkst. 8.00–09.30.

MANTU IZNEŠANAS LAIKS:

Mantu savākšanas un izvešanas laiks: 02. decembrī plkst. 16.00–19.00.

DALĪBA:

Tiks pieņemti tikai estētiska izskata un augstas kvalitātes izstrādājumus tirgojoši Dalībnieki.

Organizators izvēlas Dalībniekus pēc viņu pārdodamo produktu kvalitātes un oriģinalitātes.

AIZLIEGTS TIRGOT:

Zivis; gaļas izstrādājumus bez vitrīnām; alkoholiskos dzērienus; citus neestētiska izskata izstrādājumus, kā arī izstrādājumus ar asu smaržu.

REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA UN APMAKSA:

Reģistrācija notiek automatizēti. Reģistrācija notiek, aizpildot reģistrācijas formu vietnē FESTIVUS.LT.

Ja Organizators apstiprina Dalībnieka anketu, viņam 3 darbdienu laikā tiek izrakstīts priekšapmaksas rēķins.

Ja saņemtais priekšapmaksas rēķins turpmāko 3 dienu laikā netiek apmaksāts un no Dalībnieka netiek saņemts nekāds ziņojums, reģistrācija bez jebkāda brīdinājuma var tikt atcelta.

Ja rēķins būs laikus apmaksāts, e-pastā tiks nosūtīts apstiprinājums. Šis apstiprinājums apliecinās, ka Dalībnieks ir veiksmīgi piereģistrējies dalībai pasākumā.

RĒĶINS/FAKTŪRA:

Rēķins/faktūra tiks izrakstīts pasākuma datumā un izsniegts pasākuma laikā.

DALĪBA MAKSA:

Visu ekspozīcijas vietu lielums un cena ir norādīti interaktīvajā kartē, kuru atradīsiet festivus.lt vietnē, pie pasākuma noklikšķinot “Reģistrācija”.

DALĪBNIEKA EKSPOZĪCIJAS VIETA UN TĀS SAGATAVOŠANA:

Dalībniekam piešķiramā ekspozīcijas vieta ir bez sienām un tirdzniecības aprīkojuma.

Organizators nekādu tirdzniecības aprīkojumu nepiešķir.

Dalībnieka personas dati, t. i., Dalībnieka ekspozīcijas vietas numurs, vārds, uzvārds, tiek publicēti Organizatora tīmekļa vietnē https://festivus.lt esošajā interaktīvajā kartē.

Dalībnieks ekspozīcijas vietu izvēlas reģistrācijas laikā, izmantojot reģistrācijas formā esošo karti.

Dalībnieka izvēlētā vieta ir prelimināra un neparedzētu apstākļu gadījumā Organizators to var mainīt pret citu tāda paša lieluma vietu.

Pasākuma laikā Dalībniekam ir tiesības sniegt pakalpojumus, reklamēties vai tirgoties tikai izvēlētā lieluma platībā.

Aicinām Dalībniekus kopīgi radīt Ziemassvētku atmosfēru. Saposties pašiem un ekspozīcijas vietu izgreznot ar Ziemassvētku atribūtiku.

ELEKTRĪBA:

Visas vietas ir bez elektrības, taču visā arēnā sienās ir vienfāzes elektrības atzari, kurus var izmantot. Lai izmantotu elektrības atzaru, ir jāizvēlas malējā (tuvāk sienai esošā) vieta, kā arī ir jābūt savam kabelim.

ATTEIKŠANĀS NO DALĪBAS:

Ja Dalībnieks rakstiski atsakās no dalības pasākumā laikā, kad līdz pasākumam palikusi ne mazāk kā 21 diena, tiek atmaksāti līdz 80 % no samaksātās summas. Ja palikušas 20 dienas (ieskaitot) vai mazāk, Dalības maksa netiek atmaksāta.

Lūgums par reģistrācijas masas atmaksāšanu: šeit.

Pārdot vietu trešajai personai var tikai, saņemot Organizatora piekrišanu.

ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA:

Dalībniekam ir pienākums atlīdzināt Organizatoram un/vai trešajām personām jebkurus zaudējumus, kas, sagatavojoties pasākumam, pasākuma laikā vai, demontējot ekspozīciju, radušies Dalībnieka vai ar viņu saistītu personu rīcības vai rīcības trūkuma dēļ.

APSARDZE:

Dalībnieks pats ir atbildīs par savām mantām to atvešanas un izvešanas laikā, kā arī par to apsargāšanu pirms pasākuma, pasākuma laikā un pēc tā beigām.

KOPĒJIE NOSACĪJUMI:

Pēc pasākuma tirdzniecības vieta ir jāatstāj tīra un kārtīga, atkritumi jāizmet atkritumu konteinerā. Pretējā gadījumā paredzēts sods līdz 30 €.

Organizators patur tiesības mainīt dalībnieka ekspozīcijas vietu, kā arī pasākum vietu un laiku, iepriekš par to informējot Dalībnieku.

Organizators neuzņemas atbildību par likumīgām trešo pušu pretenzijām attiecībā uz patentiem, firmas, preču zīmēm vai citādu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanu, kas saistīti ar Dalībnieka eksponējamajām precēm vai pakalpojumiem.

Dalībnieks Organizatoram iesniedz Dalībnieka priekšmetu fotogrāfijas, kas pieder Dalībniekam vai kuru publicēšanai Dalībniekam ir autora vai autora pārstāvja piekrišana. Dalībnieks tiek informēts, ka Dalībnieka priekšmetu fotogrāfijas var tikt izmantotas Organizatora reklāmās, kurās tiek sniegta informācija par organizējamajiem pasākumiem.

Par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem un citu tiesību aktu prasību neievērošanu Dalībnieks ir atbildīgs Latvijas Republikas likumos noteiktā kārtībā.

NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI:

Šie Dalības pasākumā nosacījumi un Dalībnieka Organizatoram iesniegtais iesniegums ir Organizatora un Dalībnieka divpusēja vienošanās ar visām no tās izrietošajām juridiskajām sekām.

Dalībnieks, noklikšķinot uz “Reģistrēties”, apstiprina savu apņemšanos ievērot šos Dalības noteikumus.

Ja šajos nosacījumos neatradāt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, lūdzam sazināties ar Organizatoru, izmantojot norādīto kontaktinformāciju.

Company Information:

15.1 Company UAB FESTIVUS
Phone +370 670 42441
Company Website festivus.lt

Contact Person:

Name Festivus
Phone +370 670 42441
Email [email protected]