Latvian callendar of events. Create Yours account - add events, make Yours oun callendar, adds events to watch list, make notes, check registration dates and help Your bussiness to grow. Follow our Facebook accounts and get life information. For orgasits putting event to callendar - total free.

5. Daugavpils Starptautiskais Vēstures Rekonstrukcijas Festivāls "Dinaburg 1812"

Daugavpils cietoksnis, Daugavas iela, Daugavpils, Latvija, Daugavpils

20.07.2019 - 21.07.2019

10:00 - 18:00


Starptautiskais vēsturiskais rekonstrukcijas festivāls “Dinaburg 1812” ir veltīts Daugavpils cietokšņa aizstāvēšanai 1812. gada jūlijā, kad šeit norisinājās sīvas cīņas starp cietokšņa garnizonu un Napoleona karaspēku.
Festivāla dalībniekiem un apmeklētājiem būs iespēja sajust 19. gadsimta atmosfēru, redzēt Napoleona un Aleksandra I laikmeta karavīrus, baudīt mākslinieku priekšnesumus un amatnieku tirdziņu un, protams, vērot vēsturiskās cīņas rekonstrukciju, kurā piedalīsies kaujas dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Baltkrievijas un citām valstīm.

Fair photos from last year


Trader Information

IELU TIRDZNIECĪBA PASĀKUMĀ “5. DAUGAVPILS STARPTAUTISKAIS VĒSTURES REKONSTRUKCIJAS FESTIVĀLS „DINABURG 1812” CIETOKSNĪ”

20.07.(jūlijs), no plkst. 10.00 līdz 24.00
21.07.(jūlijs), no plkst. 10.00 līdz 18.00
Daugavpils Cietokšņa teritorija (orientieris - Nikolaja iela 5, Daugavpilī).

Tirdzniecība notiks divas dienas (obligāti jātirgo visas divas dienas).

Tirdziņā var piedalīties pretendenti, kuru tirdzniecības sortiments atbilst šādiem kritērijiem:

  • Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu produkcija. Plānotas 6 vietas (K1 – K6).
  • Amatniecības darinājumi. Tirdzniecības vieta – starp ēkām Nikolaja ielā 2 un 5, Daugavpilī. Obligātā prasība – balta telts. Plānotas 12 vietas (A1 – A12).
  • Pārtikas produkcija (izņemot zivju un gaļas produkciju), t.sk. alkoholiskie dzērieni, kuros absolūtā spirta daudzums nepārsniedz 18 tilpumprocentus (alus, sidrs, vīns u.c.). Tirdzniecības vieta – Mihaila ielā. Plānotas 20 vietas ar elektrības pieslēgumu.
  • Rūpnieciski ražotas nepārtikas preces (izņemot bērnu/mirdzošās rotaļlietas). Tirdzniecības vieta – Mihaila ielā.

Pieteikumu iesniegšana līdz 10.jūlijam plkst. 17.00. Gadījumā, ja iesniegumu Pretendents iesniedz elektroniski, tad Iesniegumam jābūt elektroniski aizpildītam, parakstītam un noskanētam .pdf formātā. Nepareizi aizpildīts pieteikums netiks izskatīts.

Pretendents, iesniedzot Pārvaldei iesniegumu par dalību Svētku tirdzniecībā, apliecina ar parakstu to, ka ir iepazinies ar šī Nolikuma noteikumiem un tiem piekrīt.

Nolikums: ŠEIT

Pieteikums: ŠEIT

Registration Dates

30.05.2020 - 10.07.2019

Company Information:

15.1 Company DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”
Address Saules iela 5a, Daugavpils
Phone +371 65476479
Company Website www.daugavpils.lv

Contact Person:

Name Tatjana Livčāne
Phone +371 65476479
Email [email protected]